ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရ​ာ ကော်မတီမှတင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီမှတင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉)

နိဒါန်း

၁။          ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဒေသခံတောင်သူများနှင့် ပြည်သူများ၏ လူမှုဘဝများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး နယ်ပယ်အသီးသီးရှိဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်သည့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများ၊ တင်ပြချက်များကို ကြားနာစိစစ်ခြင်း၊ ကော်မတီကဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားဖိတ်ကြား၍ မေးမြန်းဆွေးနွေးပြီး ဆောင်ရွက်ချက်များကို လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးများတွင် အစီရင်ခံစာများရေးသားတင်သွင်းလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတို့၏ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းမှ သာမန်အသုံးစရိတ်လျာထားချက်များနှင့် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်လျာထားချက်များ၊ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေစာရင်းများတွင် ဘဏ္ဍာငွေလေလွင့်ဆုံးရံှုးမှုမရှိစေရေး စစ်ဆေးပေးခြင်းတို့ကုိ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။          ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ဘဝရပ်တည်ရေးနှင့် လိုအပ်နေသောနည်းပညာများ၊ လူမှုဘဝများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များထဲမှ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်……………….