ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး
တွင်အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ
မှတင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉)

နိဒါန်း

၁။          ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၇ အပိုဒ်(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)အရလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆အရလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂နည်းဥပဒေခွဲ (က)၊ (ခ)အရ ရေးရာကော်မတီ (၁၀)ခုဖွဲ့စည်းထားရှိသည့်အနက် အစိုးရ၏အာမံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မိမိတို့မြို့နယ်အလိုက် ကိုယ်စားပြု၍သော်လည်းကောင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြု၍သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူများ၏ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ဥပဒေပြုရေးစသည့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံအတွက် ဥပဒေပြုရေးတာဝန်၊ အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းရေးတာဝန်၊ ပြည်သူများကိုယ်စားပြုရေးတာဝန်များအရ လိုအပ်သော ဥပဒေများပြုစုပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ ပြဋ္ဌာန်းပြီးသော ဥပဒေများမှ လိုအပ်ချက်များအား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အဆို၊ မေးခွန်းများအား တင်သွင်းမေးမြန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းသော ဥပဒေကြမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အဆို(သို့မဟုတ်) အစီရင်ခံစာများ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် အချေများ၊ အဖြေများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ကတိပြုခဲ့သည့် အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို စိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား အဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………..