ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၃/၂၀၁၈)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင်
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၃/၂၀၁၈)

နိဒါန်း

၁။          ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီကို (၁၀.၉.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂)ရက်မြောက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်းပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်−

(က) စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ
(၁) ဦးစည်သူလွင် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးအောင်အောင် မင်းလှမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အတွင်းရေးမှူး
(၃) ဦးဝင်းနိုင် ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(၄) ဒေါ်ပပဟန် ပန်းတောင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(၅) ဦးမျိုးမြင့်အောင် သနပ်ပင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(၆) ဦးမိုးမခ တောင်ငူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(၇) ဦးအေးဝင်း မိုးညိုမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(၈) ဦးကျော်ကျော်နိုင် နတ်တလင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(၉) ဦးခင်မောင်ဝင်း ထန်းတပင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ဒေါ်နွယ်နီဝင်း ဖြူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ဗိုလ်မှူးနေလင်း တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ဗိုလ်မှူးကျော်ဝင်းထွန်း တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်………….