ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၈)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၈)

နိဒါန်း

၁။          ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီ(၁၀)ခုအနက် (၁)ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပြီး ရေးရာကော်မတိတစ်ခုချင်းစီအလိုက် တာဝန်ယူစောင့်ကြည့်ရမည့် အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြိးဌာနများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုများ၊ လွှတ်တော်မေးခွန်း၊ အဆို၊ ကတိကဝတ်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ၊ ဥပဒေလုပ်ထုံး/လုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နေမှုများ စသည်တို့ကို စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ပြီး အကယ်၍ လိုအပ်ပါက လွှတ်တော်တွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအလိုက် ခေါ်ယူကြားနာခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရမည့်အပြင် ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် ယခုဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး မကျင်းပမီကာလအထိ ဆောင်ရွက်ချက်များအား တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။          ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် ကော်မတီ၏အမည်ပါအတိုင်း သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများလျော့ပါးစေရန်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွက် ရသင့်ရထိုက်သော အခွန်အခများ ရသင့်သလောက်ရနိုင်အောင် အခါန်အခများကောက်ခံနိုင်ရန်၊ အလွန်အမင်း သယံဇာတထုတ်ယူမှုမျိုးမဖြစ်စေရန်၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှုများကို ကာကွယ်ရန်၊ လူနေမှုဘဝနှင့် ဒေသနေပြည်သူလူထု၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်၊ အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်သူလူထုနှင့် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြသော ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှလည်း တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်သိမှုတို့ကို အစဥ်အမြဲဦးထိပ်ပန်ဆင်လျက် ဒေသနှင့် လူထုအပေါ် စေတနာအရင်းခံထားပြီး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်အကောင်အထည်ဖော်တတ်သည့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ရှိနိုင်ရေး ရည်ရွယ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………..