ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၈)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၈)

နိဒါန်း

၁။     ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာ ကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တောင်သူလယ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝရရှိရေးနှင့် ၄င်းတို့၏နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်စေရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုဦးစီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ တောင်သူများလိုအပ်သော စိုက်ပျိုးစရိတ်သွင်းအားစုများ၊ ရိတ်သိမ်းစရိတ်များ အပြည့်အဝ ရရှိရေး၊ ဆည်ရေစနစ်တကျရရှိရေးတို့အပြင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် တင်ပြပြဋ္ဌာန်းမည့် မြေယာခွန် ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။     ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာ ကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ ဘဝရပ်တည်ရေးနှင့် နည်းပညာများ၊ လူမှုဘဝများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………..