ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင်အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၈)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင်အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၈)

နိဒါန်း

၁။     ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် လွှတ်တော်များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်တို့မှ ပြောင်းလဲဖြစ်ထွန်းမှုများ  ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေရန်အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့မှလည်း အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရှိ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏မြို့နယ်များကို ကိုယ်စားပြု၍သော်လည်းကောင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကို ကိုယ်စားပြ၍သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူများ၏ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ဥပဒေပြုရေးစသည့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံအတွက် ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်မှ အုပ်ချုပ်ရေး/တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်များကို ဥပဒေပြုရေးတာဝန်၊ အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းရေးတာဝန်၊ ပြည်သူများကိုယ်စားပြုရေးတာဝန်များအရ လိုအပ်သောဥပဒေများကို ပြုစုပြဋ္ဌာန်းလျှက်ရှိသည့်အပြင် မေးခွန်းများ၊ အဆိုများအား မေးမြန်းခြင်း/တင်သွင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။     ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီမှ ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများအား အစီရင်ခံ တင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။

ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

၃။     ၂၉.၁.၂၀၁၈ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈) (တတိယနေ့)တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီများသည် ကော်မတီအလိုက် လေ့လာစိစစ်သင့်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစိစစ်ရန် နယ်ပယ်များကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ်၍လည်းကောင်း၊ ဥပဒေပြုရေးအတွက် စဥ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်သော နယ်ပယ်များကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်တာဝန်ပေးအပ်ရန်ရည်ရွယ်၍လည်းကောင်း၊ ရေးရာကော်မတီအလိုက် အမည်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့ရာ ကတိကဝတ်အာမခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီအား အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီဟု ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်………