ကော်မတီနှစ်ရပ်ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီနှင့် စက်မှု
လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ(၂)ရပ် ပူးပေါင်း၍ နိုဝင်ဘာလ ၅ရက် နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး(မူကြမ်း)နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီး နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင်ကော်မတီနှစ်ရပ်ပူးပေါင်း၍ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး (မူကြမ်း)နှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်၊ ပယ်ဖျက်လိုသည့်အချက်များအား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်ပေးပိုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။