ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် အောက်တိုဘာလ ၃၀ရက်နေ့ နံနက် ၁၀နာရီတွင် Karisma Apparel Myanmar Co.,Ltd မှ ဝန်ထမ်းများ၏ ကော်မတီသို့ ပေးပို့လာသော တိုင်ကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ Karisma Apparel Myanmar Co.,Ltdသို့လည်းကောင်း၊ Lung Shin Co.,Ltd ၏ လွှတ်တော်တွင် ကတိပြုခဲ့သော လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ပဲခူးမြို့နယ်၊ ဥဿာ ၉ရပ်ကွက်၊ အထူးဇုန်အမှတ်(၁) ပဲခူးမြို့ရှိ Lung Shin Co.,Ltd စက်ရုံသို့လည်းကောင်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု၍ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားများနှင့်တွေ့ဆုံကာ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားကိစ္စများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာအကြံပေး ဦးရဲနိုင်ဝင်း၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနနှင့် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။