လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်း နှင့်မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့နှင့် ၃၁ ရက်နေ့တို့တွင် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး(၁၉/၂၀၁၈) ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ကော်မတီ သို့ ရောက်ရှိ လာသော မြေယာတိုင်ကြားစာများနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၉၉၂ခုနှစ်တွင်ပဲခူးတက္ကသိုလ်မြေ တိုးချဲ့ရာ၌ ကွင်း အမှတ်(၆၂၆)(၆၂၇)ကွင်းမှ ဧရိယာ ၅၅၉ ဧကအား တောင်သူ ၆၃ဦး ထံမှ နစ်နာကြေးတစ်စုံတစ်ရာအနေဖြင့်မြေအစားပေးခြင်း မရှိဘဲ သိမ်းယူထားသည့် ကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။