လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

ဒုတိယအကြိမ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေး ကော်မတီသည် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။

အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်
အစည်းအဝေးတွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ တင်သွင်းမေးမြန်းခဲ့သည့်
အဆို၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း၊ ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများအပေါ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊
သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြေကြားချက်များအား ပြန်လည်စိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်
ရွက်ခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးသို့ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များ စုစုပေါင်း(၈)ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။