အဆို/မေးခွန်းများ စိစစ်ရေးအစည်းအဝေး

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးအတွက် တင်သွင်းလာသော အဆို/မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အဆို/ မေးခွန်း စိစစ်ရေးအစည်းအဝေးကို သြဂုတ်လ ၂၈ရက်နေ့တွင်ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်း၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးအတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၄၂) ဦးနှင့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၆)ဦးတို့မှ တင်သွင်း
မေးမြန်းခဲ့သည့် အဆို၊ မေးခွန်း စုစုပေါင်း(၂၄၇) ခုအား စိစစ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။