လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ သြဂုတ်လ ၂၄
ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးသို့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးညွန့်ရွှေနှင့် ကော်မတီဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ဝဲပတန် ရေနုတ်မြောင်းဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သဘောထားမှတ်ချက် တင်ပြရန်နှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် အစီရင်ခံစာတင်သွင်းရန်နှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။