လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် ဇူလိုင် ၃၀ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တို့တွင် ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေး ခန်းမ၌ အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးညွန့်ရွှေနှင့် အဖွဲ့ဝင်သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၉ ကြိမ်၊ အထူးအစည်းအဝေး ၂ ကြိမ်၊ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ၄ ကြိမ် ကျင်းပရာ၌ နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ပျက်ကွက်သောကိုယ်စားလှယ်များကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ လည်း
ကောင်း၊ အရေးပေါ် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာကိစ္စကြောင့်ဖြစ်စေ အစည်းအဝေး ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့်လွှတ်တော်အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာကော်မတီသို့ ခွင့်တိုင်ကြားရန်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မိမိတို့မြို့နယ်မှ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ လာရောက်ရသော ခရီးစရိတ်နှင့်ပတ်သက်၍လည်ကောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။