ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၈)ကို (၁၄.၆.၂၀၁၈)ရက်နေ့နှင့် (၁၅.၆.၂၀၁၈)ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကော်မတီသည် (၂/၂၀၁၈) အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၄.၆.၂၀၁၈)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၆)ဦးတို့အား ခွင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါရန်နှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ တာဝန်ပေးချက်အရ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ဆောင် ရွက်ရသော ကိစ္စရပ်များအတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင် ရာ ကော်မတီမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြ၍ တာဝန်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါရန်နှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ဆွေးနွေးကြပါ သည်။