ကျေးရွာမတည်ရန်ပုံငွေစီမံကိန်း(VRFP) အကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း အခမ်းအနား

ကျေးရွာမတည်ရန်ပုံငွေ စီမံကိန်း (VRFP) အကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ ၁ဝရက်နေ့တွင် အုတ်ဖိုမြို့နယ်၊ ရှမ်းရွာကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကျေးဖြူ ကျေးရွာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

ကျေးရွာမတည်ရန်ပုံငွေ စီမံကိန်း (VRFP) မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီရွေးချယ်ပွဲ

ဝေါမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၁ ဦးမျိုးကြည်သည် အဗျားဗိုလ်တဲကျေးရွာအုပ်စု၌ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ကျေးရွာမတည်ရန်ပုံငွေ စီမံကိန်း (VRFP) မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ ရွေးချယ်ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

Cash For Workစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း အခမ်းအနားတက်ရောက်

ဒိုက်ဦးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက်အောင်သည် ဇူလိုင်လ ၁၀ရက်နေ့ တွင် ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ သုံးခွကျေး ရွာနှင့် မင်္ဂလွန်းကျေးရွာတို့၌ကျင်းပသော Cash For Work စီမံကိန်း စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ရှင်း လင်းခြင်းနှင့်ကျေးရွာလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း အခမ်းအနားများသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

ကျေးရွာမတည်ရန်ပုံငွေစီမံကိန်း(VRFP) မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပေး အပ်ခြင်း အခမ်းအနား

ပဲခူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၁ ဦးညွန့်ရွှေသည်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ချောင်းဖျားဇုံကျေးရွာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကျေးရွာမတည် ရန်ပုံငွေ စီမံကိန်း (VR FP) အကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

Cash For Work စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်း တက်ရောက်

ပြည်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသက်ဝင်းလှိုင်သည် ဇူလိုင်လ ၁၀ရက်နေ့တွင် Cash For Work စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…