ကော်မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရသုံးခန့်မှန်းခြေ‌ငွေစာရင်း များစိစစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအ‌ဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ဝေါ ၂ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ရီရီထိုက်သည် မေလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် စီ/ခန့်ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်ပြီး ဂဝံလမ်းခင်းကျင်းနေမှု ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…

လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေ စာရင်းကော်မတီသည် မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့ထိ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး/ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ စိစစ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ […]

Read More…

လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမား ရေးရာကော်မတီသည် မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ တိုင်း‌ဒေသကြီး လွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရသုံးခန့်မှန်းခြေ‌ငွေစာရင်းများ စိစစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအ‌ဝေး ကျင်းပခဲ့သည်။ […]

Read More…

တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ

စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ‌ကော်မတီသည် မေလ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့ အထိ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီ အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ၂၀၂၀-၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေအရသုံးခန့်မှန်းခြေ‌ငွေစာရင်း များ စိစစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးသို့ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အရသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများကို စိစစ်ပြီးနောက် စာရင်းအချုပ်ကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီသို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။ […]

Read More…