ချောင်းကူးတံတားတည်ဆောက်နေမှုကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ထန်းတပင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဌေးလွင်သည် ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့တွင် ချောင်းကူးတံတားတည်ဆောက်နေမှုကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…

ဝန်ကြီးခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါဆောင်ရွက်

ရွှေတောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညွန့်ဝေသည် ဧပြီလ ၅ရက်နေ့တွင် စိုက်/မွေးဝန်ကြီး၏ ခရီးစဉ်တွင် ကွင်းဆင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ရန် ကွင်းဆင်းပန္နက်ရိုက်

ဝေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ရီရီထိုက်သည် ဧပြီ ၅ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ရန် ပန္နက်ရိုက်အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

FQ Centre များသို့ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ညောင်လေးပင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်ဝောာ် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်နိုင်ဦးသည် ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့တွင် FQ Centre များသို့ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…

လမ်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှု ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

နတ်တလင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် ၂ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ကျော်နိုင်သည် ဧပြီ ၅ ရက်နေ့တွင် နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ ဒမငယ်လမ်း၊ ကွန်ကရိလမ်းခင်းနေမှုအား တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…