ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုပြီး

ကျောက်ကြီးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဆန်းဦးသည် ဧပြီလ ‌၃ရက်နေ့တွင် ဝန် ထမ်းအိမ်ရာ တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုပြီး စောင့်ရှောက်ရေးစခန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

Covid-19 စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းများသို့ သွားရောက်လှူဒါန်း

က်ဦးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက်အောင်သည်ဧပြီလ ၃ရက်နေ့တွင် Covid-19 စောင့်ကြည့်ရေး စခန်းများသို့ ရောဂါကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ […]

Read More…

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စုရပ်စခန်းများသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု

ဖြူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်‌တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသက်စိန်သည် ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစုရပ်စခန်းများသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…

ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းဆောင်ရွက်နေမှု ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ထန်းတပင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဌေးလွင်သည် ဧပြီလ ၃ရက်နေ့တွင် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းပြီး လက်ဆေးကန် ထားရှိရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

LED Score Board တပ်ဆင်တည်ဆောက်နေမှု ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

တောင်ငူမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမိုးမခသည် ဧပြီ ၃ ရက်နေ့တွင် LED Score Board တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်းအခြေအနေအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…