ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

မိုးညိုမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းကိုသည်မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထလမ်း ဆောင်ရွက်နေမှုအား ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သည်။ […]

Read More…

ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ပြည်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသက်ဝင်းလှိုင်သည် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် လမ်း/တံတား‌များ တည်ဆောက်နေမှု ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…

ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

အုတ်တွင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဌေးလွင်သည် မတ်လ ၁၉ ရက် နေ့တွင် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ထားမှုများ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…

လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီသည် မတ်လ ၁၈ရက်နေ့နှင့် ၁၉ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်း‌ဒေသကြီး လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမ၌ လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်း အစည်းအ‌ဝေးကျင်းပခဲ့သည်။ […]

Read More…