ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းနိုင်သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့တွင် UNDP အစီအစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…