ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

မြေသားမြောင်းလက်တံများအား ကွန်ကရစ်မြောင်းများအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဒိုက်ဦး(၁)လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဉီးသန်းထိုက်အောင် ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…