ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဆောက်လုပ်မှုအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၁ ဦးသက်မင်းဇော်သည် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ပေါက်ခေါင်းမြို့ နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဆောက်လုပ်မှုအခြေအနေအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…