ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ပြည်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဦးသက်ဝင်းလှိုင်သည် ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်မြို့နယ် ပနီပင်အုပ်စုရှိ အင်ရုံချောင်း၊ CR3မြောင်းဘောင်ကြား ကုန်ထုတ်လမ်းနှင့်တံတားတည်ဆောက်နိုင်ရေး ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။ […]

Read More…