မူလတန်းလွန်ကျောင်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု

ရေတာရှည်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒေါက်တာကျော်ကျော်သည် မြို့လှမြို့၊ စည်ပင်သာမူလတန်းလွန်ကျောင်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု၍ တင်ပြချက်များအား ဆွေးနွေးပြီး ကျောင်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်
ပြောကြားခဲ့သည်။ […]

Read More…