ဘတ်ဂျက်အတည်ပြု သတ်မှတ်နိုင်ရေး အစည်းအဝေး

သာယာဝတီမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဒေါ်မူမူခင်သည် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသော စည်ပင်သာယာရေး ဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘတ်ဂျက် အတွက် မြို့နယ်တွင်းဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေး၊ သန့်ရှင်းသာယာလှပရေး လုပ်ငန်းများအတည်ပြု သတ်မှတ်နိုင်ရေးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

ပြည်သူများတွေ့ ဆုံပွဲများသို့ တက်ရောက်

ပြည်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဦးသက်ဝင်းလှိုင်သည် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ရက်နေ့တွင် ပြည်မြို့နယ်၊ ကြံတိုးရွာ မူလတန်းကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို့နယ်၊ ကျောသာအုပ်စု၊ ကြံတိုးရွာပြည်သူများနှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

စုပေါင်းလမ်းလျှောက်ပွဲသို့ တက်ရောက်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဆန်းဦးသည် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ရက်နေ့တွင် ကျောက်ကြီးမြို့ လူထုစုပေါင်း လမ်းလျှောက်ပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…