ကွင်းဆင်းတိုင်းတာရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

ဝေါမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၂ ဒေါ်ရီရီထိုက်သည် ဆင်ရွာကျေးရွာနှင့် မြစ်ကျိုးလမ်းပိုင်းအား လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ကွင်းဆင်းတိုင်းတာရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…