ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

နတ်တလင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၁ ဦးမောင်မောင်ဦးသည် နတ်တလင်းမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံး၌ မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှဦးဆောင်ကျင်းပသော နတ်တလင်းမြို့နယ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ […]

Read More…