အလက ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှု အခြေအနေအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ဝေါမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ ဒေါ်ရီရီထိုက်သည် ဝေါမြို့နယ်၊ ကျုံအိမ်ကပင်ကျေးရွာ အမက ခွဲ Type C ကျောင်းဆောင်နှင့် အောက်ကွေ့ကြီးကျေးရွာ ပေ ၉၀×၃၀ ရှိ အ.လ.က ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများကို ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ […]

Read More…