သယံဇာတ၊ သစ်တော နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီမှ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့မှ မေလ ၈ ရက်နေ့အထိ ၂၀၁၈/ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ဘဏ္ဍာငွေတောင်းခံခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။ […]

Read More…