အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးဌေးလွင်၊ အုတ်တွင်း(၂) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၃.၁၀.၂၀၁၇၊ ၈/၁-၁-၅ [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”]အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ကျောင်းရှစ်ဆယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခပေါင်းရွာ ရွာမရပ်ကွက်ရှိ ဂျိုးဖြူအရက်ချက်စက်ရုံသည် စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်ပြည်သူများ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်းပါ အချက်(၃)နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”] စက်ရုံမှ EMP ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတိုင်း လိုက်နာမှုမရှိဘဲ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ပါက အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါသည်။[/symple_accordion_section][/symple_accordion]   ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးဌေးလွင်၊ ထန်းတပင်(၂) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၆.၁၀.၂၀၁၇၊ ၈/၁-၄-၇ [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”]ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ တရားမဝင်စက်သုံးဆီဆိုင်များအား မြို့တွင်းနှင့် ကျေးရွာများအတွင်းမှ ဖယ်ရှားပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”] ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ တရားမဝင်စက်သုံးဆီဆိုင်များအားလုံး လိုင်စင်မဲ့ရောင်းချခွင့်မရှိစေရေး အရောင်းဆိုင်အားလုံးသို့ ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ လိုက်နာမှုမှရှိပါက တရားဥပဒေအရ ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်မည် […]

Read More…