ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဒေသဖွံ့ဖြို:ရေးဆိုင်ရာလေ့လာစိစစ်ရေး၊ သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လေ့လာ စိစစ်ရေးနှင့် စီမံရေးရာကော်မတီမှ တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလေ့လာစိစစ်ရေး၊ သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လေ့လာစိစစ်ရေးနှင့် စီမံရေးကော်မတီက တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၂/၂၀၁၇) နိဒါန်း ၁။                မိမိတို့အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် မြို့ပြ/ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ လျော့ပါးစေရန်၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အရည်အသွေးပြည်မှ ကောင်းမွန်စေရေးကြပ်မတ်ရန်၊ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေများ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးအောင် စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းရန်၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကြသော ကုမ္ပဏီများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုအပြည့်နှင့် ဒေသနေပြည်သူများနှင့် နွေးထွေးပျူငှာစွာ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး တင်ပြအပ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။                  […]

Read More…