ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –     စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ်  − ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဇီးကုန်း(၁) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၁.၃.၂ဝ၁၇၊ ၆/၁−၂−၁၅ ဖြေကြားသည့်ဌာန     –     စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ်  − ဦးကျော်ဇေယျ၊ ပြည်(၂) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၁.၃.၂ဝ၁၇၊ ၆/၁−၂−၁၅ ဖြေကြားသည့်ဌာန     –     စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ်  − ဦးကျော်ဇေယျ၊ ပြည်(၂) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၁.၃.၂ဝ၁၇၊ ၆/၁−၂−၁၆ ဖြေကြားသည့်ဌာန     –     စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ်  − ဦးခင်မောင်ဝင်း တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၁.၃.၂ဝ၁၇၊ ၆/၁−၂−၁၆ ဖြေကြားသည့်ဌာန     –     စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ်  − ဦးရဲလင်းနိုင် တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၂.၃.၂ဝ၁၇၊ ၆/၁−၂−၁၈ […]

Read More…