ကြားနာခြင်းအခမ်းအနား

(၆.၉.၂၀၁၇) ရက် နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ရင်သည် ကတိကဝတ်အာမခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ရင်သည် ကတိကဝတ်အာမခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ […]

Read More…