သနပ်ပင်မြို့နယ် ခရီးစဉ်

သနပ်ပင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဒေါက်တာစောညိုဝင်းနှင့် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ဦးမျိုးမြင့်အောင်တို့သည် (၁၂.၆.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် သနပ်ပင်မြို့နယ် ခရီးစဉ်အား ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ […]

Read More…