ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဥပဒေပြုရေးကော်မတီမှတင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၇)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဥပဒေပြုရေးကော်မတီနှင့် စီးပွားရေး၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီတို့မှတင်သွင်းသည့် ကော်မတီ(၂)ရပ်၏ ပူးပေါင်းအစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၇) နိဒါန်း ၁။      ဥပဒေပြုရေးကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၇)ကို ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၇ရက်နေ့မှ ၁၈ရက်နေ့အထိလည်းကောင်း၊ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇)ကို မတ်လ ၁၃ရက်နေ့မှ ၁၇ရက်နေ့အထိလည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇)ကို ဇန်နဝါရီလ ၁၆ရက်နေ့မှ ၁၈ရက်အထိလည်းကောင်း၊ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇)ကို ဇန်နဝါရီလ ၃၀ရက်နေ့မှ ၃၁ရက်နေ့အထိ လည်းကောင်း၊ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၇)ကို မတ်လ၉ရက်နေ့မှ ၁၀ရက်နေ့အထိလည်းကောင်း၊ ဥပဒေပြုရေးကော်မတီနှင့် စီးပွားရေး၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီနှစ်ရပ်တို့၏ ပူးပေါင်းအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇)ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ရက်နေ့မှ ၁၇ရက်နေ့အထိလည်းကောင်း၊ ကော်မတီနှစ်ရပ်တို့၏ ပူးပေါင်းအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇)ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ရက်နေ့မှ ၂၃ရက်နေ့အထိလည်းကောင်း၊ ကော်မတီနှစ်ရပ်တို့၏ ပူးပေါင်းအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် […]

Read More…