ဝေါမြို့နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆင်း

ဝေါမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဒေါ်ရီရီထိုက်သည် (၁၃.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဝေါမြို့နယ်အတွင်းသို့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆင်းခဲ့ပါသည်။ […]

Read More…

အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စာတမ်းပြုစုခြင်း အစည်းအဝေး

ရေတာရှည်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဒေါက်တာကျော်ကျော်သည် (၁၂.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စာတမ်းပြုစုခြင်း အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ […]

Read More…

တိုင်းရင်းဆေးရုံဝန်ထမ်း အိမ်ရာ (၄)ထပ် RC ဆောင် ဆောက်လုပ်နေမှုကို သွားရောက်ကြည့်ရှု

ရေတာရှည်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဒေါက်တာကျော်ကျော်သည် (၁၃.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ရေတာရှည်မြို့နယ် တိုင်းရင်းဆေးရုံဝန်ထမ်း အိမ်ရာ (၄)ထပ် RC ဆောင် ဆောက်လုပ်နေမှုကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။ […]

Read More…