ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆)မှတ်တမ်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆)
(ပထမနေ့)
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တော်တလင်းလပြည့်ကျော် ၁၂ ရက်
[ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် ]
(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) […]

Read More…