ဘောနတ်ကြီးစာသင်ကျောင်း၄ကျောင်းသို့တစ်ကျောင်းလျင်ဒါဇင် ၅၀စီ လှူဒါန်း

(၃၁.၁၀.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ဒေါက်တာစောညိုဝင်းမှ ပဲခူးခရိုင်တို့၏ပူးပေါင်းအစီအစဉ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသစ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ဦးစိန်ဝင်းမှလှူဒန်းသော ဗလာစာအုပ်များကို အဆိပ်တောင် စလူချောင်း၊သံစို့ပင် ဘောနတ်ကြီးစာသင်ကျောင်း၄ကျောင်းသို့တစ်ကျောင်းလျင်ဒါဇင် ၅၀စီ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ […]

Read More…

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဌမှဗလာစာအုပ်များ လှူဒါန်းခြင်း

(၃၁.၁၀.၂၀၁၆) ရက်နေ့၊နံနက်ပိုင်းတွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဌမှ သံစို့ပင်ကျေးရွာ၊ ဘောနက်ကြီးကျေးရွာ၊ အဆိပ်တောင်ကျေးရွာတို့ရှိ အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းများအား ဗလာစာအုပ်များ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ […]

Read More…

ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၅ဝ/၂၀၁၅) ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၈ ရက် (၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်)         ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၉(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤနည်းဥပဒေများကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။ ၂။ ဤနည်းဥပဒေများတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေများတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည့်အပြင် အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်- (က) ဥပဒေ ဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ဆိုသည်၊ (ခ) တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူး ဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ […]

Read More…