ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် အဆိုနှင့် အချေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် ၀န်ကြီးဌာနအလိုက် ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့်အဖြေများစာရင်း […]

Read More…

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့်အဖြေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် ၀န်ကြီးဌာနအလိုက် ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့်အဖြေများစာရင်း […]

Read More…

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး
ပထမနေ့မှတ်တမ်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၇ ရက်
[ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက် ]
(တနင်္လာနေ့) […]

Read More…

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆) မှတ်တမ်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး
ပထမနေ့မှတ်တမ်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၈ ရက်
[ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၂ ရက် ]
(ကြာသပတေးနေ့) […]

Read More…