ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဥပဒေပြုရေးကော်မတီနှင့် စီးပွားရေး၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီတို့မှတင်သွင်းသည့် ကော်မတီ(၂)ရပ်၏ ပူးပေါင်းအစီရင်ခံစာ(၃/၂၀၁၆)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဥပဒေပြုရေးကော်မတီနှင့် စီးပွားရေး၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီတို့မှတင်သွင်းသည့် ကော်မတီ(၂)ရပ်၏ ပူးပေါင်းအစီရင်ခံစာ(၃/၂၀၁၆) နိဒါန်း ၁။      ဥပဒေပြုရေးကော်မတီနှင့်စီးပွားရေး၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီနှစ်ရပ်တို့၏ ပူးပေါင်းအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၁၁/၂၀၁၆)ကို ၂၀၁၆ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၇)(၂၈)နှင့် (၂၉)ရက်နေ့တို့တွင်လည်းကောင်း၊ ပူးပေါင်းအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၁၆)ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၅ရက်နေ့မှ ၁၆ရက်နေ့တို့တွင်လည်းကောင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၇ရက်နေ့မှ ၁၈ရက်နေ့တို့တွင် စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့်ပတ်သက်သည့် ကြားနာခြင်းအစည်းအဝေးကိုလည်းကောင်း၊ ကော်မတီ၂ရပ်တို့၏ ပူးပေါင်းအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၆)ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၀ရက်နေ့မှ ၃၁ရက်နေ့တို့တွင်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီ၂ရပ်တို့၏ ပူးပေါင်းအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၄/၂၀၁၆)ကို စက်တင်ဘာလ (၇)၊ (၈)နှင့် (၉)ရက်နေ့တို့တွင်လည်းကောင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။        (က)   ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်(၃) […]

Read More…