ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၂/၂၀၁၆)

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၂/၂၀၁၆) နိဒါန်း ၁။         ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကို ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၇ အပိုဒ် (က)(ခ)(ဂ)နှင့် ၂၀၁၄ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ၆၂ နည်းဥပဒေခွဲ(က)နှင့် (ခ)အရ၊ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဧပြီလ(၅)ရက်နေ့တွင် အဖွဲ့ဝင်(၁၂)ဦးဖြင့် လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂။        ဤကော်မတီအနေဖြင့် ၂၀၁၆ခုနှစ် ဧပြီလ (၇)ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၆ခုနှစ် မေလ(၅)ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဇွန်လ(၃၀)ရက်နေ့ တတိယအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုလည်းကောင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကော်မတီ၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၃။       (က)     ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း […]

Read More…