ဒေါ်ဇင်မိုးထိုက်၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၏ မေးခွန်း

ဩဂုတ်လ ၁၂ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်(၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၁)ရက်မြောက်နေ့၌ ပန်းတောင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဇင်မိုးထိုက် မှ မြေလွတ်မြေလပ်မြေရိုင်းကို ဥပဒေနှင့်အညီ လျှောက်ထားသည်မှာ (၁)နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်သော်လည်း ယနေ့အချိန်အထိ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရသဖြင့် အမြန်ဆုံးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ […]

Read More…

ဒေါ်ဇင်မိုးထိုက်၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၏ မေးခွန်း

ဩဂုတ်လ ၁၂ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်(၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၁)ရက်မြောက်နေ့၌ ပန်းတောင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဇင်မိုးထိုက် မှ ပုံစံ(၃)ပေးအပ်သည့်မြေများကို ပုံစံ(၇)အမြန် ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ […]

Read More…

ဦးရဲလင်းနိုင်၊ ပေါင်းတည်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၏ မေးခွန်း

ဩဂုတ်လ ၁၂ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်(၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၁)ရက်မြောက်နေ့၌ ပေါင်းတည်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲလင်းနိုင် မှ ပေါင်းတည်မြို့နယ် ဥပဒေရုံးအသစ် ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ […]

Read More…

ဒေါ်ဇင်မိုးထိုက်၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၏ မေးခွန်း

ဩဂုတ်လ ၁၂ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၁)ရက်မြောက်နေ့၌ ပန်းတောင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဇင်မိုးထိုက် မှ ပန်းတောင်းမြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးရုံးခန်း အမြန်ဆုံးဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ […]

Read More…

ဦးညွန့်ရွှေ၊ ပဲခူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၏ မေးခွန်း

သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒသမ)နေ့၌ ပဲခူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညွှန့်ရွှေမှ ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ မပြီးပြတ်၍ ၂၅% ခန့်သာ ဆောက်လုပ်ထားရှိသော စာသင်ဆောင် များအား မည်ကဲ့သို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည်ကို သိရှိလိုကြောင်း မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ […]

Read More…