နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဗိုလ်မှူးဖြိုးဟိန်းကျော်၊ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၁.၂.၂၀၁၈၊ ၉/၁-၆-၉ [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”] ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက် ဆဲ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အစီ အမံများအား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ မည်သည့်အချိန်၊ ကာလတွင် တင်ပြရန် စီစဉ်ထားရှိကြောင်း သိရှိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”]ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို တိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးမှ တိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြရန် အစီအစဉ်ရှိပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။[/symple_accordion_section][/symple_accordion]   ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးဝင်းကို၊ မိုးညို(၂) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၂.၂.၂၀၁၈၊ ၉/၁-၇-၈ [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”]၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရရှိရန်ပုံငွေ နှင့်သုံးစွဲပြီးစီးမှုအခြေအနေများကို သိရှိ လိုပါကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း ဆက်စပ်မေးခွန်း […]

Read More…

အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဗိုလ်မှူးဖြိုးဟိန်းကျော်၊ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၃၀.၁၀.၂၀၁၇၊ ၈/၁-၆-၁၃ [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”] ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်ဆဲ/တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် ပတ်သက်သည့်မေးခွန်း၊ ဆက်စပ်မေးခွန်း ဒေသန္တရစီမံကိန်း(ဥပဒေကြမ်း)တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တင်ပြထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် သိရှိလိုပါကြောင်း[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”] ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် လာမည့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ လုပ်ငန်းများကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြရန် အစီအစဉ်ရှိပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်စပ်အဖြေ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ်ဂျက်တွင် ဒေသန္တရစီမံကိန်းများကို ကြိုတင်တင်ပြရန် တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးများအား ညွှန်ကြားထားရှိပြီးဖြစ်၍ ဘတ်ဂျက်မတိုင်မီ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊[/symple_accordion_section][/symple_accordion] […]

Read More…

နဝမပုံမှနအစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် အဆိုနှင့် အချေ

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ ထန်းတပင်(၁) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၅.၂.၂၀၁၈၊ ၉/၂-၆-၁ [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”]ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးထားသော တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအရည်အသွေး စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့(BRCCA)အနေဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် အောင်မြင် ခဲ့သည့်အဆိုအရ Thrid Party စနစ်ကို မှန်ကန်စွာကျင့်သုံးနိုင်ရန် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန် ကြားချက်များ ထွက်ပေါ်လာသည် အထိရပ်ဆိုင်း၍ ဆောင်ရွက်သင့် ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အား တိုက်တွန်းကြောင်းအဆို[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”]နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိက တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေ အလေအလွင့် မရှိစေရေး၊ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်း အရည်အသွေးပြည့်မှီစေရေး၊ပုဂ္ဂလိက အကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး တို့အတွက် Thrid Party စနစ်ကို မှန်ကန်စွာကျင့်သုံးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ လမ်း ညွှန်ချက်နှင့်အညီ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ တိုင်း […]

Read More…

သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးအုန်းသွင်၊ ရွှေတောင်(၂) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၆.၉.၂၀၁၇၊ ၇/၃-၆-၂ [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”]ရွှေတောင်မြို့နယ်၊ စီမံကိန်းရုံးမြေနေရာ ဝယ်ယူရန်အတွက် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းတွင် ပါဝင်ထည့်သွင်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိနှင့်  စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ [/symple_accordion_section][/symple_accordion]၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (RE)တွင် ခွင့်ပြုပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါက ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (BE)တွင် ရွှေတောင်မြို့နယ် စီမံကိန်းရုံးမြေ နေရာဝယ်ယူခြင်း၊ မြေနေရာအကျယ်အဝန်းပေါ်မူတည်၍ ရုံးနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် (၂)ထပ်အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်းတို့ကို ဦးစားပေး အဆိုပြုလျာထားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ […]

Read More…

သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဒေါ်နွယ်နီဝင်း၊ ဖြူး(၂) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၅.၇.၂၀၁၇၊ ၇/၁-၃-၂၃ [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”]ဖြူးမြို့နယ်၊ ကညွတ်ကွင်းဒေသ၊ ငါးမြစ်ချင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ စားကျက်မြေများအား ကျူးကျော်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းနိုင်သူများ စေလွှတ်၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ [/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”]စားကျက်မြေများနှင့်ပတ်သက်၍ ပယ်ဖျက်လိုခြင်းများအား တင်ပြမှုအပေါ် မြို့တယ်အဆင့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်၍မရဘဲ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ အထက်အဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ [/symple_accordion_section][/symple_accordion]   […]

Read More…