နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေခွန်းများနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးဇော်နိုင်ဦး၊ သဲကုန်း(၁) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၃၀.၁.၂၀၁၈၊ ၉/၃-၄-၁၁ [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”]သဲကုန်းမြို့နယ်တွင် ယုဇန၊ A2K၊ HTN စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များသည် တရား၀င်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များ ဟုတ်/မဟုတ်နှင့် တိုင်းအတွင်းရှိ တရားမဝင်စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်များအား မည်ကဲ့သို့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း ဆက်စပ်မေးခွန်း HTN စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် သည် ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန် တင်ပြထားဆဲဖြစ်သော်လည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ရောင်းချခဲ့ရာ လျှောက်ထားဆဲဆိုင်များအား တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် မည် ကဲ့သို့စီမံခန့်ခွဲမည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”]ဦးနန်း၀င်း၏ ယုဇနစက်သုံးဆီအရောင်း ဆိုင်သည်တရားမ၀င်စက်သုံးဆီအရောင်း ဆိုင်ဖြစ်၍ တရား၀င်စက်သုံးဆီအရောင်း ဆိုင်ဖြစ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေဆဲ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒေါ်အေးအေး၀င်း၏ A2K စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်သည် တရား၀င်စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် […]

Read More…

နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် အဆိုနှင့် အချေစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကျော်ဇေယျ၊ ပြည်(၂) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၀.၂.၂၀၁၈၊ ၉/၂-၃-၁ [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”]ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သစ်တော နယ်မြေများတွင် သစ်တောဥပဒေများ အရ လုပ်ကိုင်အသုံးပြုခွင့်ချထားပေး ခဲ့သော လုပ်ပိုင်ခွင့်များအားပြန်လည် စိစစ်ပေးရန်တိုက်တွန်းကြောင်းအဆို[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”]သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊သစ်တော  ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် သစ်တောဦးစီး ဌာနမှ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့် မြေအတွင်း ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ပတ်သတ် ၍ စနစ်တကျ ပြန်လည်စိစစ်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းနှင့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ညွှန် ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မှု မရှိသည့် လုပ်ငန်းရှင်များကို နိုင်ငံတော် နှင့် ပြည်သူလူထုလက်ဝယ်သို့ရောက် ရှိအောင်အစွမ်းကုန် ကြိုးစားဆောင် ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ပြည်သူလူထု နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှသာ အောင်မြင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သစ်တောမြေအတွင်းသစ်တောဥပဒေ နည်းဥပဒေများအရ လုပ်ကိုင်အသုံး […]

Read More…

အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးဌေးလွင်၊ အုတ်တွင်း(၂) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၃.၁၀.၂၀၁၇၊ ၈/၁-၁-၅ [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”]အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ကျောင်းရှစ်ဆယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခပေါင်းရွာ ရွာမရပ်ကွက်ရှိ ဂျိုးဖြူအရက်ချက်စက်ရုံသည် စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်ပြည်သူများ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်းပါ အချက်(၃)နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”] စက်ရုံမှ EMP ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတိုင်း လိုက်နာမှုမရှိဘဲ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ပါက အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါသည်။[/symple_accordion_section][/symple_accordion]   ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးဌေးလွင်၊ ထန်းတပင်(၂) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၆.၁၀.၂၀၁၇၊ ၈/၁-၄-၇ [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”]ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ တရားမဝင်စက်သုံးဆီဆိုင်များအား မြို့တွင်းနှင့် ကျေးရွာများအတွင်းမှ ဖယ်ရှားပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”] ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ တရားမဝင်စက်သုံးဆီဆိုင်များအားလုံး လိုင်စင်မဲ့ရောင်းချခွင့်မရှိစေရေး အရောင်းဆိုင်အားလုံးသို့ ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ လိုက်နာမှုမှရှိပါက တရားဥပဒေအရ ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်မည် […]

Read More…

အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများ စာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် –  ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ ထန်းတပင်(၁) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၉.၁၀.၂၀၁၇၊ ၈/၃-၃-၁ [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”]ထန်းတပင်မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများ ဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း  အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”] ထန်းတပင်မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် ခန့်ထားပြီး ဝန်ထမ်း(၉)ဦးအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ရန် တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ ခွဲဝေထားပေးပါက ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါသည်။[/symple_accordion_section][/symple_accordion] […]

Read More…

သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် အဆိုနှင့်အချေစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန     –      သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဒေါ်ဇင်မိုးထိုက်၊ ပန်းတောင်း(၁) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၇.၇.၂၀၁၇၊ ၇/၂-၈-၁ [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”]ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြစ်၊ ချောင်းများတွင် မြစ်သဲ၊ မြစ်ကျောက်စရစ်များ ထုတ်လုပ်နေမှုများကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုမရှိစေသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်စေရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် ထုတ်ယူသည့် ကျင်းအရေအတွက်အလိုက် နိုင်ငံတော် အခွန်ဘဏ္ဍာ အပြည့်အဝရရှိစေရေး စစ်ဆေးကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အား တိုက်တွန်းကြောင်း အဆို၊ [/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”]မြစ်သဲ၊ ကျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှ အနီးကပ်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြား ထားရှိပြီး၊ သတ်မှတ်ထားသည့် ခွင့်ပြုကျင်းအရေအတွက်ထက် ပိုမိုထုတ်လုပ်ပါက ပိုမိုထုတ်လုပ်ထားသော အရေအတွက်၏ ကျသင့်အခွန်ငွေအား နိုင်ငံတော်သို့ ထပ်မံပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း လုပ်ငန်းရှင်များအား သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များမှ မိမိမြို့နယ်အတွင်း လုပ်ငန်းရှင်များအား အစည်းအဝေးခေါ်ယူ၍ ကြိုတင်အသိပေးပြောကြားဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး […]

Read More…