ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၁ /၂၀၂၀)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၁ /၂၀၂၀) နိဒါန်း ၁။      ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းမည့် အစီရင်ခံစာအား ရေးသားခြင်းဖြစ် ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။       ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည်  မိမိတို့ကော်မတီဝတ္တရားရှိသည့်အတိုင်း သစ်တော၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးအတွက် သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဓာတ်သတ္တု        တူးဖော်ခြင်း၊ မြစ်/ သဲ/ ကျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မြေနီထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း စသော လုပ်ငန်းကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ နိုင်ငံတော်အတွက်ရရှိမည့် အခွန်အခများကို ရသင့်သလောက်ရရှိရန် ဆိုသည်ထက် အမှန်တကယ်တွင် အနာဂါတ်တိုင်းပြည်၏ ရေ၊ […]

Read More…

သယံဇာတကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ သည် ရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဇွန်လ ၂၉ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့အထိ လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသည့် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီမှ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၃ /၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသည့် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီမှ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၃ /၂၀၁၉) နိဒါန်း ၁။      ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် မိမိတို့ကော်မတီနှင့်သက်ဆိုင်သည့်  သယံဇာတတူးဖော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများ၊ သစ်တော၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများမှ မိမိတို့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အခွန်ဘဏ္ဍာတိုးပွားရရှိရန်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ လျော့ပါးစေရန်နှင့် တရားဝင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ လုပ်ငန်းရှင် များအား လိုင်စင်များရယူကာ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ စည်းကမ်းတကျ ဆောင်ရွက်စေရန် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေများ လေလွင့် ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးအောင် စောင့်ကြည့်ထိန်းကြောင်းရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပျက် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။       ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက် များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- […]

Read More…

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှတင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၉) နိဒါန်း ၁။          ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် မိမိတို့ကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သယံဇာတတူးဖော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများ သစ်တော၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများမှ မိမိတို့ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အခွန်ဘဏ္ဍာတိုးပွားရရှိရန်နှင့် တရားဝင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ လုပ်ကိုင်နေသောလုပ်ငန်းရှင်များအား လိုင်စင်များရယူကာ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ စည်းကမ်းတကျ ဆောင်ရွက်စေရန်အတွက် ပဲခူးခရိုင်၊ တောင်ငူခရိုင်အတွင်း မြို့နယ်(၁၄)မြို့နယ်နှင့် ပြည်ခရိုင်၊ ပြည်မြို့နယ်၊ ရွှေတောင်မြို့နယ်၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။          ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် […]

Read More…

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉) နိဒါန်း ၁။          ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် မိမိတို့ကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု၍ သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများမှ မိမိတို့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အခွန်ဘဏ္ဍာတိုးပွားရရှိရန်၊ ကော်မတီသို့ တိုင်ကြားလာသောတိုင်ကြားစာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားနာပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်စိစစ်ခြင်းများ၊ ထပ်မံဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိနေသောလုပ်ငန်းများနှင့် ဆောင်ရွက်သင့်သောကိစ္စရပ်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းများကို ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ အစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။          ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် […]

Read More…