ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီမှတင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီမှတင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉) နိဒါန်း ၁။         ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီသည် မိမိတို့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ရေးရာကော်မတီဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ ပြည်သူတို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်သော ပြည်သူ့အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက်နိုင်ရန် ထပ်မံဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိနေသောလုပ်ငန်းများနှင့် ဆောင်ရွက်သင့်သော ကိစ္စရပ်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း အစီရင်ခံစာပြုစုတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။          ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ စီမံဆောင်ရွက်ထားမှုများနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏လမ်းညွှန်မှုတို့ […]

Read More…

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၈)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၈)   နိဒါန်း ၁။          ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီသည် မိမိတို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွေ့ကြုံဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ရေးရာကော်မတီဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက်နိုင်ရန် ထပ်မံဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိနေသောလုပ်ငန်းများနှင့် ဆောင်ရွက်သင့်သော ကိစ္စရပ်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လည်းကောင်း အစီရင်ခံစာ ပြုစုတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပမှုများ ၂။ (က) ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် (၈.၃.၂၀၁၈)ရက်နေ့နှင့် (၉.၃.၂၀၁၈)ရက်နေ့တို့တွင် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီရုံးခန်း၌ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို အောက်ပါအတိုင်းကျင်းပခဲ့ပါသည်− […]

Read More…

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ ကော်မတီ ပဲခူးတက္ကသိုလ်သို့ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေးနှင့်အလုပ်သမားရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ပဲခူးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတက္ကသိုလ်သို့သွားရောက်၍ ကျောင်း၏ လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများအား ကူညီ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပဲခူးတက္ကသိုလ်ရှိ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ […]

Read More…

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် Karisma Apparel Myanmar Co.,Ltd မှ ဝန်ထမ်းများ၏ ကော်မတီသို့ ပေးပို့လာသော တိုင်ကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ Karisma Apparel Myanmar Co.,Ltdသို့လည်းကောင်း၊ Lung Shin Co.,Ltd ၏ လွှတ်တော်တွင် ကတိပြုခဲ့သော လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ပဲခူးမြို့နယ်၊ ဥဿာ ၉ရပ်ကွက်၊ အထူးဇုန်အမှတ်(၁) ပဲခူးမြို့ရှိ Lung Shin Co.,Ltd စက်ရုံသို့လည်းကောင်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု၍ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားများနှင့်တွေ့ဆုံကာ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားကိစ္စများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ […]

Read More…

လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီသည် အောက်တိုဘာလ ၂၉ရက်နေ့နှင့် ၃၁ရက်နေ့တို့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမ၌ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့သည်။ […]

Read More…