ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့်အစီရင်ခံစာ (၃/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့်အစီရင်ခံစာ (၃/၂၀၁၉) နိဒါန်း ၁။      ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကော်မတီသည် မိမိတို့ရေးရာကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အညီ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် တစ်စိုက်မတ်မတ် အစဉ်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဤအစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ကော်မတီအနေဖြင့် မိမိတို့အား တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့လာသည့် နည်းဥပဒေ(မူကြမ်း)များကို အဓိကထား ဦးစားပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။       ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကော်မတီသည် စည်ပင်သာယာရေး ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ နည်း ဥပဒေ(မူကြမ်း)၊ စားသောက်ဖွယ်ရာများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ(မူကြမ်း)များကို ဆွေးနွေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………………………….. […]

Read More…

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့်အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့်အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉) နိဒါန်း ၁။      ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီသည် မိမိတို့ရေးရာကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အညီ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် တစိုက်မတ်မတ် အစဉ်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဤအစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ရေးရာကော်မတီအနေဖြင့် မိမိတို့အား တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ လွှတ်တော်သို့ပေးပို့လာသည့် နည်းဥပဒေ(မူကြမ်း)များကို အဓိကထား ဦးစားပေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။       ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီသည် ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်ဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို ဆွေးနွေးရန်နှင့် စည်ပင်သာယာရေး ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် စားသောက်ဖွယ်ရာများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ(မူကြမ်း)များ ဆွေးနွေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်………………… […]

Read More…

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၉) နိဒါန်း ၁။          ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် ယခုကျင်းပလျက်ရှိသည့် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကြားကာလတွင် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီး၏ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။          စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီသည် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ် စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေအရ ပေါ်ထွက်လာသည့် ကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များ ပိုမိုတိုးတက်အားကောင်းလာစေရန်၊ စိစစ်ခွင့်ပြုရသည့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် ခွင့်ပြုငွေများအား လေလွင့်မှုမရှိစေဘဲ ဒေသအကျိုးအတွက် စနစ်တကျ အသုံးပြုနိုင်ရန်။ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ စည်ပင်ကော်မတီနှင့် စည်ပင်ဌာနဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီရန်၊ […]

Read More…

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၈)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၈) နိဒါန်း ၁။     ဒုတိယအကြိမ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် ယခုကျင်းပ လျက်ရှိသည့် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးကြားကာလတွင် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီး၏ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပုံမှန်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း ၂။      ဤရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၈)ကို (၂၄.၄.၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၉.၅.၂၀၁၈)ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၃။     အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီး၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရသုံးငွေစာရင်းများကို စိစစ်ပြီး အသေးစိတ်တွေ့ရှိချက်များကို ငွေစာရင်းကော်မတီသို့ ဆက်လက်ပေးပို့ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ၄။     ဤရေးရာကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၈)ကို (၂.၇.၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၁၃.၇.၂၀၁၈)ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်……………… […]

Read More…

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင်စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၈)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့တင်သွင်းသော စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၈) နိဒါန်း ၁။                  ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ၏ တစ်ကြိမ်နှင့် တစ်ကြိမ်အကြား ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် တာဝန်ပေးအပ်ထားသောလုပ်ငန်းများကို ကော်မတီဝင်များအားလုံးက အစဉ်တစိုက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်းကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြအစီရင်ခံရန် အစီရင်ခံစာကို တင်သွင်းရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။                    ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေး အထောက် အကူပြုလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ထောက်အကူ ရရှိစေရန် စီမံဆောင်ရွက်ရေး၊ လိုအပ်ပါကလက်တွေ့ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်သွားရေး၊ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ […]

Read More…