စည်ပင်ကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီသည် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့က ရေးရာကော်မတီအစည်း အဝေးခန်းမတွင် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ

စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်း များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီသည် ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေး ခန်းမ၌ မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၂ ရက်နေ့အထိ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့်အစီရင်ခံစာ (၃/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့်အစီရင်ခံစာ (၃/၂၀၁၉) နိဒါန်း ၁။      ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကော်မတီသည် မိမိတို့ရေးရာကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အညီ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် တစ်စိုက်မတ်မတ် အစဉ်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဤအစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ကော်မတီအနေဖြင့် မိမိတို့အား တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့လာသည့် နည်းဥပဒေ(မူကြမ်း)များကို အဓိကထား ဦးစားပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။       ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကော်မတီသည် စည်ပင်သာယာရေး ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ နည်း ဥပဒေ(မူကြမ်း)၊ စားသောက်ဖွယ်ရာများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ(မူကြမ်း)များကို ဆွေးနွေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………………………….. […]

Read More…

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့်အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့်အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉) နိဒါန်း ၁။      ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီသည် မိမိတို့ရေးရာကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အညီ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် တစိုက်မတ်မတ် အစဉ်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဤအစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ရေးရာကော်မတီအနေဖြင့် မိမိတို့အား တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ လွှတ်တော်သို့ပေးပို့လာသည့် နည်းဥပဒေ(မူကြမ်း)များကို အဓိကထား ဦးစားပေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။       ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီသည် ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်ဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို ဆွေးနွေးရန်နှင့် စည်ပင်သာယာရေး ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် စားသောက်ဖွယ်ရာများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ(မူကြမ်း)များ ဆွေးနွေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်………………… […]

Read More…

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၉) နိဒါန်း ၁။          ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် ယခုကျင်းပလျက်ရှိသည့် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကြားကာလတွင် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီး၏ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။          စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီသည် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ် စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေအရ ပေါ်ထွက်လာသည့် ကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များ ပိုမိုတိုးတက်အားကောင်းလာစေရန်၊ စိစစ်ခွင့်ပြုရသည့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် ခွင့်ပြုငွေများအား လေလွင့်မှုမရှိစေဘဲ ဒေသအကျိုးအတွက် စနစ်တကျ အသုံးပြုနိုင်ရန်။ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ စည်ပင်ကော်မတီနှင့် စည်ပင်ဌာနဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီရန်၊ […]

Read More…