ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင်  စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၉) နိဒါန်း ၁။          ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားများနှင့် ပြည်သူများ၏ ဘဝရပ်တည်ရေးကို ရှေိ့ရှုကာ တောင်သူလယ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများ၊ ၎င်းတို့၏ နစ်နာမှုများ၊ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာနည်းပညာများ၊ ဆည်ရေသောက်စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော တောင်သူလယ်သမားများ ဆည်ရေအပြည့်အဝရရှိရေးစသည့်အချက်များအား ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ညှိနိှုင်းပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အပြင် ဥပဒေပြုရေးကဏ္ဍအား မြှင့်တင်သောလုပ်ငန်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မြေယာခွန်ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ပြည်သူ့အသံကြားနာပွဲများ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်တိုင်းတွင် ဆောင်ရွက်ကာ ဥပဒေပြုရေးကဏ္ဍတို့ အရည်အသွေးမြင့်မားအောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။      […]

Read More…

လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီသည် ဇူလိုင် ၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၆ ရက်နေ့အထိ ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမတွင်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ […]

Read More…

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရ​ာ ကော်မတီမှတင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီမှတင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၉) နိဒါန်း ၁။          ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဒေသခံတောင်သူများနှင့် ပြည်သူများ၏ လူမှုဘဝများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး နယ်ပယ်အသီးသီးရှိဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်သည့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများ၊ တင်ပြချက်များကို ကြားနာစိစစ်ခြင်း၊ ကော်မတီကဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားဖိတ်ကြား၍ မေးမြန်းဆွေးနွေးပြီး ဆောင်ရွက်ချက်များကို လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးများတွင် အစီရင်ခံစာများရေးသားတင်သွင်းလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတို့၏ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းမှ သာမန်အသုံးစရိတ်လျာထားချက်များနှင့် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်လျာထားချက်များ၊ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေစာရင်းများတွင် […]

Read More…

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၈)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၈) နိဒါန်း ၁။     ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာ ကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တောင်သူလယ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝရရှိရေးနှင့် ၄င်းတို့၏နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်စေရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုဦးစီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ တောင်သူများလိုအပ်သော စိုက်ပျိုးစရိတ်သွင်းအားစုများ၊ ရိတ်သိမ်းစရိတ်များ အပြည့်အဝ ရရှိရေး၊ ဆည်ရေစနစ်တကျရရှိရေးတို့အပြင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် တင်ပြပြဋ္ဌာန်းမည့် မြေယာခွန် ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။     ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာ ကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ […]

Read More…

ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်

အကျိုးတူ ပူးပေါင်းလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးစနစ်ဥပဒေ(မူကြမ်း) နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ်၊ ပင်လုံ အိမ်ရာရှိ NAG (Network Activities Group) ရုံးချုပ်၌ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀နာရီ က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ […]

Read More…