တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ

Bago Hluttaw
ကျေးလက်လုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစိစစ်

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီသည် ကျေးလက်လမ်းလုပ်ငန်းများနှင့်၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ...

ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး ၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ ကော်မတီ


အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ

Bago Hluttaw
အစိုးရ၏ အာမခံချက်မျ...

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များ ကော်မတီသည် လုပ်ငန်းညှိနှိုင...

ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ


ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ

စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ


သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ